Covid-19 Veri Listesi [24.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
14,44
0,62
0,88
0,84
0,01
93,63
1,14
0,83
0,89
87,61
0,06
7,16
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3381
0,0488
0,0004
0,0629
54,8662
5,5215
0,0457
4,8372

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/