Covid-19 Veri Listesi [25.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
14,81
0,57
0,83
0,90
0,01
99,49
1,11
0,83
0,90
87,98
0,07
7,41
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3130
0,0464
0,0004
0,0616
55,1792
5,5679
0,0461
4,8989

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/