Covid-19 Veri Listesi [26.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
13,88
0,58
0,80
0,95
0,01
103,75
1,03
0,83
0,91
88,31
0,07
7,64
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3234
0,0449
0,0004
0,0578
55,5026
5,6127
0,0466
4,9566

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/