Covid-19 Veri Listesi [27.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
15,34
0,61
0,92
0,80
0,01
90,20
0,97
0,83
0,89
88,47
0,07
7,75
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3394
0,0521
0,0004
0,0548
55,8419
5,6648
0,0470
5,0114

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/