Covid-19 Veri Listesi [28.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
14,28
0,61
0,85
0,84
0,01
97,41
0,95
0,83
0,87
88,66
0,07
7,89
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3406
0,0486
0,0004
0,0544
56,1826
5,7135
0,0474
5,0658

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/