Covid-19 Veri Listesi [29.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
13,55
0,59
0,79
0,90
0,01
105,48
0,90
0,83
0,85
88,87
0,07
8,06
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3344
0,0453
0,0004
0,0520
56,5170
5,7588
0,0478
5,1178

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/