Covid-19 Veri Listesi [30.04.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
12,02
0,56
0,66
1,24
0,01
125,84
1,41
0,83
0,98
89,70
0,09
8,79
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,3190
0,0384
0,0005
0,0820
56,8360
5,7971
0,0483
5,1998

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/